kaip atsirinkti gerą darbo komandą

Pagrindinis personalo atrankos momentas tai yra, kad būtų tinkamai sukomplektuotas personalas, kuris dirbs įmonėje. Tai yra susiję su tuo kaip kokybiškai bus pasirinkti darbuotojai taip efektyviai funkcionuos ir jūsų įmonė. Todėl klaidos, kurios yra padaromos atrankos metu gali labai brangiai kainuoti įmonei. Ir priešingai, kokybiškai personalo atranka yra geriausias būdas investuoti savo pinigus. Personalo atranka tai yra toks darbas, kurį atlieka įmonės vadovas kad būtų surastas pats tinkamiausias kandidatas, kuris užims siūlomas pareigas. Darbuotojo samdymas yra atliekamas atsižvelgiant į taktinius ir strateginius reikalavimus. Todėl labai svarbu, kad atrankos metu būtų pasirinkti patys tinkamiausi darbuotojai, be to sąnaudos turi būti kaip galima mažesnės palyginus su gautu rezultatu. Taip pat yra labai svarbu, kad būtų išsaugota įmonės personalo struktūra su naujomis idėjomis. Kai yra atrenkamas personalas jokiu būdu neturi nukentėti įmonėje vyraujantis mikroklimatas, o asmeniniai darbuotojo reikalavimai turi būti realizuojami. Atrankos procesas yra organizuojamas atsižvelgiant į pačius įvairiausius faktorius. Į jų sąrašą taip pat patenka įstatymų apribojimai ir galimybės, įmonės veiklos kryptis, darbo jėga, bei įmonės vieta. Taip pat reikia atsižvelgti , kad aukštesnės pareigos, kurioms pretenduoja kandidatas reikalauja sudėtingesnio atrankos proceso. Atsižvelgiant į daugelio įmonių praktiką, kandidatų atranka į tam tikras pareigas gali būti atliekamas įvertinus įvairius kriterijus, o jei būti dar tikslesniam tai kvalifikaciją, kuri yra nustatoma pagal įvairius  norminius dokumentus konkrečioje srityje, turi būti įvertinami objektyvūs ir psichologiniai-asmeniniai kriterijai, kurie nustato koks kandidatas bus tinkamiausias pareigoms.

Prieš tai, kai bus priimtas sprendimas apie tai ar yra reikalingas amberstaff-darbuotoju atrinkimas yra būtina kokybiškai pasirinkt atrankos metodą ir įrankius, kurie padės pagerinti gaunamus rezultatus.  Be to, kai yra organizuojama personalo atranka būtų visiškai tikslinga kreiptis į specializuotas personalo agentūras, kurios pritaikys tinkamas programas, įvertins potencialius kandidatus. Galutinis atrankos etapas yra sudaromas iš duomenų bazės surinkimo pagal visus kandidatus pareigoms. Nauja atrankos sistema turi idealiai atitikti įmonės veiklos modelį turi būti suformuota tinkama specialistų komanda, kuri padės tobulėti įmonei. Juk personalo atranka reikalauja šį darbą atlikti vadovaujantis profesionaliais-kvalifikaciniais reikalavimais, kurie yra keliami tam tikroms pareigoms. Šio darbo tikslas yra darbuotojų atrankos proceso tobulinimas, bei personalo priėmimas į įmonę. Pasamdyti darbuotojai turi atitikti įmonės keliamus tikslus. Personalo atrankos technologija gali padėti įvertinti ir pasamdyti pačius geriausius darbuotojus. Agentūra, kuri atrinks kandidatus padės surasti tinkamiausius kandidatus. Objektyvus sprendimas priklausomai nuo įsipareigojimų pagrindžiamas pagal tai koks yra kandidato išsilavinimas, kokiais įgūdžiais jis gali pasigirti, bei kokios darbo patirties turi, kokios kandidato asmeninės savybės.

Personalo atranka labai dažnai priklauso nuo įmonės tradicijų, nuo to kokiomis savybėmis pasižymi naujos pareigos, kurioms yra parenkamas kandidatas. Šio proceso metu yra sudaroma bendra darbų schema. Pirminė atranka tai yra pokalbis su atranką vykdančia agentūra. Vėliau yra surenkami visi dokumentai apie darbuotoją. Na ir žinoma pabaigoje yra organizuojamas darbo pokalbis su vadovu, kartais atliekamas testavimas. Kaip vyksta pirminis pokalbis? Šio etapo metu personalo darbuotojas patikrina ar visi pateikti duomenys yra tikri, išsiaiškina priežastis kodėl darbuotojas paliko savo prieš tai dirbtą darbą. Po pirminio pokalbio potencialūs kandidatai yra kviečiami į atrankos pokalbį. Šio interviu tikslas yra nustatyti kandidato kvalifikacijos lygį, ar jis atitinka pareigos keliamus reikalavimus, reikia sužinoti kiek darbuotojas yra motyvuotas dirbti būtent tokį darbą, būtent šioje įmonėje. Pokalbio metu mėginama įvertinti kaip kandidatas sugebės adaptuotis prie darbo sąlygų ar jis sugebės susibendrauti su kolektyvu.